Skip to main content

Jakość Młynomag

Wierzymy, że żywność to coś więcej niż produkt. Żywność to życie.
Bezpośrednio przekłada się na zdrowie i kondycję — naszą i bliskich. Dlatego tak bardzo staramy się, by nasza mąka była tak bliska doskonałości, jak to tylko możliwe. Pomagają nam w tym nasze zasady:
header divider

7 zasad jakości Młynomag

header divider
 • bezwzględne przestrzeganie norm jakości i zdrowotnych (działamy zgodnie z Systemem Bezpieczeństwa Żywności ISO 22000)
 • orientacja na oczekiwania klientów w każdym działaniu
 • szacunek dla sprawdzonych dostawców
 • odpowiednie obchodzenie się z produktem (składowanie, transport)
 • rozwój jako zespół i firma (szkolenia pracowników, inwestycje w sprzęt)
 • troska o środowisko naturalne
 • monitorowanie procesów wewnątrz firmy, np. przez audyty wewnętrzne (gdy
  lepiej rozumiemy, jak pracujemy, wiemy więcej o tym, co możemy robić jeszcze
  lepiej)
jakosc maki mlynomag

Certyfikat
FSMS

Certyfikat PN-EN ISO 22000:2018-08. Produkcja mąki pszennej, żytniej i orkiszowej oraz kaszy manny.

.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Jest on przyznawany firmom o danych finansowych dających gwarancję wysokiego poziomu rentowności, zdolności i płynności finansowej.

Członek Regionalnej Izby Gospodarczej

Młynomag jest zrzeszony z Regionalną Izbą Gospodarczą Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie, w której skład wchodzi 60 podmiotów z branży produkcyjnej oraz szeroko rozumianej gastronomii.

Certyfikat „Rzetelna Firma”

Firma nie posiada zobowiązań wpisanych do Krajowego Rejestru Długów BIG SA i od 2009-02-12 nieprzerwanie uczestniczy w programie Rzetelna Firma.

Certyfikat produktów ekologicznych

Dokument stwierdzający, że podmiot przestrzega rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności

Diamenty Miesięcznika Forbes 2023

Gazele Biznesu 2023

Certyfikat DEKRA GMP+

Firma rodzinna

Dziedzictwo Kulinarne Warmii i Mazur