Polityka jakości

underline

Nadrzędnym celem działalności firmy „MŁYNOMAG” jest stałe zaspokajanie uzgodnionych potrzeb i wymagań Klientów w zakresie produktów przemiału zboża. Celem naszej Spółki jest również osiągnięcie stabilnej pozycji na rynku oraz uzyskanie wyników ekonomicznych zapewniających jej rozwój. Jako priorytet stawiamy na bezwzględne przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości obowiązujących w branży przetwórstwa zbóż.

Realizacji założonych celów służą:

  • stała orientacja na potrzeby i oczekiwania klientów
  • pozyskiwanie surowca od kwalifikowanych dostawców przyjmując odpowiedzialność za ich jakość,
  • odpowiednie składowanie i dostarczanie produktów przemiału zbóż,
  • szkolenia podwyższające kwalifikacje oraz świadomość jakościową pracowników,
  • utrzymywanie i doskonalenie Systemu Bezpieczeństwa Żywności zgodnego z normą ISO 22000:2006,
  • nadzór nad warunkami sanitarno – higienicznymi oraz zmniejszenie zagrożeń środowiska naturalnego,
  • monitorowanie i pomiary realizowanych procesów,
  • ocena funkcjonowania Systemu w trakcie audytów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania wykonywanych przez kierownictwo.