Skip to main content

POLITYKA ZWROTÓW I REKLAMACJI

ZWROTY

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia, odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu należy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: „Młynomag” Myszkowska, Rezanko Sp. J. Grodzki Młyn 3, 11-440 Reszel lub na adres email: biuro@mlynomag.pl

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: „Młynomag” Myszkowska, Rezanko Sp. J. Grodzki Młyn 3, 11-440 Reszel

3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że sprzedający zgodził się je ponieść.

4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6. Odstąpienie od umowy wymaga spełnienia pewnych warunków: produkt musi być oddany w stanie niezmienionym (nie może być używany, zniszczony, otwierany, naruszony w jakikolwiek sposób), również opakowanie powinno być nienaruszone (folie i inne zabezpieczenia).

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

REKLAMACJE

1. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

  • wysyłanie wiadomości email na adres : biuro@mlynomag.pl

  • listownie na adres : „Młynomag” Myszkowska, Rezanko Sp. J. Grodzki Młyn 3, 11-440 Reszel

  • telefonicznie pod nr : 89 755 00 27 lub 89 755 10 61

2. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

3. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać nieodpłatnej wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji lub udzielana jest telefonicznie.